Trends en ontwikkelingen in de maakindustrie 2024 en verder

EEN DIEPGAANDE BLIK OP DE ARBEIDSMARKT

De maakindustrie staat voor de uitdaging om te innoveren, te groeien en zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, terwijl het tekort aan technisch geschoold personeel groeit. De concurrentiepositie van de Nederlandse industrie wordt bedreigd door factoren zoals vergrijzing en een tekort aan technisch personeel, wat de behoefte aan arbeidskrachten verder benadrukt. 

Wat kan de maakindustrie verwachten voor 2024 en verder? We hebben het samengevat in 5 trends en ontwikkelingen, met focus op de arbeidsmarkt.

  • 04 maart 2024
  • 3 min. leestijd
Trends en ontwikkelingen in de maakindustrie

De vraag naar technisch personeel overtreft nu al het aanbod en zal naar verwachting blijven stijgen vanwege technologische ontwikkelingen en Nederlandse doelstellingen op het gebied van verduurzaming en digitalisering. Naast de vervangingsvraag is er een groeiende behoefte aan uitbreiding om een duurzame en gedigitaliseerde industrie te waarborgen, waardoor bedrijven nu al buitenlandse arbeidskrachten proberen aan te trekken.

Wat kan de maakindustrie verwachten voor 2024 en verder? We hebben het samengevat in 5 trends en ontwikkelingen, met focus op de arbeidsmarkt:

Robots en automatisering

Bedrijven in de maakindustrie investeren steeds meer in geavanceerde robotica en automatiseringsoplossingen om de afhankelijkheid van menselijke arbeid te verminderen en productiviteit te verhogen. Door gebruik te maken van robots kunnen bedrijven hun operationele efficiëntie verbeteren, de kwaliteit van hun productie verhogen en de doorlooptijd verkorten.

Hoewel de opkomst van robots en automatisering kan leiden tot zorgen over banenverlies, biedt het ook nieuwe kansen voor werknemers. Bedrijven in de maakindustrie zullen blijven investeren in de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om te werken met geavanceerde technologieën.
De zorgen voor banenverlies staan tegenover de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt; de vraag naar geschoold personeel is nu al groter dan het aanbod en de verwachting is dat vraag naar technisch personeel in de industrie alleen maar zal toenemen

Focus op Skills Development en Opleiding

Om de kloof in vaardigheden aan te pakken en de arbeidsmarkt beter te kunnen bedienen, zullen bedrijven in de maakindustrie meer nadruk moeten leggen op skills development en opleiding. Dit kan variëren van het opzetten van interne opleidingsprogramma's tot samenwerkingen zoals Pro Academy. Door te investeren in de ontwikkeling van werknemers kunnen bedrijven beschikken over het juiste talent met de juiste vaardigheden om aan hun behoeften te voldoen en concurrerend te blijven in een krappe arbeidsmarkt.

Arbeidsproductiviteit in de maakindustrie: een cruciale focus

De vergrijzing van de beroepsbevolking in combinatie met onvoldoende instroom en een groeiende vraag zet druk op de industrie. Om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe medewerkers en om huidige medewerkers te behouden, zal de industrie zich hard moeten inzetten.

De Rabobank schetst 3 scenario’s voor de benodigde stijging in arbeidsproductiviteit van 2024 tot 2035:

  1. De instroom van jonge medewerkers in de industrie blijft gelijk en medewerkers van 55-65 jaar gaan met pensioen in 2035 zonder volledig
    vervangen te worden. Hierdoor daalde het aantal beschikbare werknemers in de industrie met ongeveer 20%, van 783.000 mensen in 2022 naar 626.000 mensen in 2035.
  2. De sector slaagt erin om de vertrekkende werknemers volledig te vervangen door jonge medewerkers, zij-instromers en arbeidsmigranten. Hierdoor blijft het aantal werknemers in 2035 gelijk aan dat in 2022.
  3. Dankzij diverse maatregelen kan de industrie de beroepsbevolking met 5% laten groeien.

Wanneer we ervan uitgaan dat de industrie tot 2035 blijft groeien met een gemiddelde van 2,1% per jaar (zoals dat de afgelopen 10 jaar het geval was), dan heeft dit de volgende impact op de genoemde scenario's:

  • In scenario 1 moet de arbeidsproductiviteit stijgen van €72 per uur in 2022 naar €111 (een stijging van 54%) om gemiddeld een economische groei van 2,1% te behalen in 2035.

  • In scenario 2 moet de arbeidsproductiviteit stijgen van €72 per uur in 2022 naar €89 (een stijging van 24%).

  • In scenario 3 moet de arbeidsproductiviteit stijgen van €72 per uur in 2022 naar €85 (een stijging van 18%)

Duurzaamheid in de maakindustrie

Gedreven door overheidsvoorschriften maar ook door consumentenvraag wordt duurzaamheid een steeds belangrijker thema in de maakindustrie. Bedrijven zullen de komende jaren meer focus leggen op milieuvriendelijke productiemethoden, hernieuwbare energiebronnen en circulaire economie praktijken. Dit zal niet alleen helpen om de ecologische voetafdruk van de sector te verkleinen, maar ook om kosten te verlagen en nieuwe marktkansen te creëren.

Veerkracht in de Supply Chain

De verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van de gebeurtenissen zoals de COVID pandemie en de oorlog in Rusland, hebben de kwetsbaarheid van de maakindustrie blootgelegd. Bedrijven in de maakindustrie zullen de komende jaren moeten streven naar meer veerkrachtige toeleveringsketens, met een focus op diversificatie, digitalisering van logistieke processen en het opbouwen van de strategische voorraden. Dit zal helpen om de risico’s van toekomstige verstoringen te verminderen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

We merken dat veel van onze opdrachtgevers in de procesindustrie geconfronteerd worden met vergelijkbare uitdagingen en kansen. Of het nu gaat om het verbeteren van arbeidsproductiviteit, het omarmen van automatisering en digitalisering of het streven naar duurzaamheid, het is duidelijk dat de maakindustrie een periode van ingrijpende verandering doormaakt. 

Met de juiste strategieën helpt Pro Industry om alle mogelijkheden voor groei en innovatie te benutten. Meld vrijblijvend jouw vacatures aan of neem contact op met een van onze medewerkers.