dit is wat jij als inlener moet weten over de nieuwe wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten (2023)

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aangekondigd dat er op 1 juli 2023 enkele belangrijke veranderingen zullen plaatsvinden met betrekking tot de Cao en wetgeving. Deze wijzigingen hebben betrekking op verschillende aspecten van de arbeidsmarkt, met als doel het verbeteren van de rechten en bescherming van uitzendkrachten. Benieuwd wat er voor jou als inlener verandert? Wij hebben de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen hieronder voor jou op een rij gezet.

  • 23 juni 2023
  • 3 min. leestijd
Wijziging CAO inleners 2023

ARBEIDSONGESCHIKTHEID IN FASE 1-2

In de eerste twee fases van de uitzendovereenkomst, ook wel fase 1 en 2 genoemd, zijn er veranderingen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. Zo kan het uitzendbeding niet langer worden ingeroepen in het geval van arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat uitzendkrachten recht hebben op loondoorbetaling tot het einde van hun overeenkomst, ongeacht hun arbeidsongeschiktheid. Daarnaast geldt er in fase 1-2 een aanvullingsplicht op de Ziektewet, wat betekent dat de werkgever verplicht is het ziekengeld aan te vullen tot een bepaald niveau.

STIPP PENSIOEN

Met ingang van 1 juli 2023 vervalt de wachttijd van acht weken voor het StiPP Pensioen. Dit betekent dat uitzendkrachten direct vanaf het begin van hun dienstverband pensioen opbouwen. Daarnaast tellen de gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer mee voor de pensioenopbouw. Uitzendkrachten starten dus vanaf 21 jaar in de basisregeling voor het opbouwen van hun pensioen.

UITBREIDING INLENERSBELONING

Met ingang van 1 juli 2023 worden alle kostenvergoedingen onderdeel van de inlenersbeloning, zonder maximering op gericht vrijgestelde kostenvergoedingen. Dit betekent dat alle kosten die verband houden met het werk van een uitzendkracht moeten worden meegenomen bij het bepalen van de inlenersbeloning. Bovendien zullen alle toeslagen, ongeacht of ze verbonden zijn aan onregelmatige werktijden of fysiek belastende omstandigheden, ook onderdeel worden van de inlenersbeloning.

 

ALGEMENE WETSWIJZIGINGEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE ARBEIDSMARKT EN HET ARBEIDSRECHT:

WML (WETTELIJK MINIMUMLOON)

Op 1 juli 2023 zal het Wettelijk Minimumloon (WML) stijgen met 3,13%. Dit betekent dat werknemers recht hebben op een hoger minimumloon voor hun werk.

LOONDOORBETALING ZIEKE AOW'ER

De loondoorbetaling voor zieke AOW'ers wordt per 1 juli 2023 teruggebracht naar zes weken. Dit betekent dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het doorbetalen van het loon aan zieke AOW'ers gedurende een kortere periode.

AFSCHAFFING CORONAMAATREGEL

De coronamaatregel die bepaalt dat grenswerkers die 25% of meer thuiswerken niet verplicht verzekerd zijn in hun woonland, wordt afgeschaft. Dit betekent dat grenswerkers weer verplicht verzekerd zijn in hun woonland, zelfs als ze grotendeels thuiswerken.

WIJZIGING REGELING PROCESGANG EERSTE EN TWEEDE ZIEKTEJAAR

Er worden wijzigingen doorgevoerd in de regeling voor de procesgang tijdens het eerste en tweede ziektejaar. Werkgevers en werknemers moeten hun visie geven over de re-integratie bij het opstellen van het plan van aanpak, het bijstellen ervan en bij de eerstejaarsevaluatie. Dit heeft tot doel het bevorderen van het gesprek over re-integratie, het vergroten van de betrokkenheid van werkgever en werknemer, en het bevorderen van een succesvolle re-integratie.

TEGEMOETKOMING LOONDOMEIN

De bandbreedtes van het uurloon per leeftijdscategorie voor de tegemoetkoming jeugd-LIV zijn aangepast per 1 juni 2023 vanwege de indexatie van het minimumloon per 1 januari en 1 juli 2023. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de tegemoetkoming voor werkgevers.

Al deze wijzigingen hebben tot doel de rechten en bescherming van uitzendkrachten te versterken, de pensioenopbouw te verbeteren en de arbeidsmarkt eerlijker te maken. Heb je een specifieke vraag over de impact van deze wijzigingen voor jou als inlener? Jouw vaste contactpersoon staat voor je klaar en helpt jou graag verder!