Maasvlakte

De Maasvlakte is onderdeel van de Rotterdamse haven en er zitten verschillende bedrijven. Veel bedrijven op de Maasvlakte werken samen met Pro Industry. In 2013 is de Maasvlakte uitgebreid met een Tweede Maasvlakte waardoor de werkgelegenheid daar flink is toegenomen.

Industriegebied

Geschiedenis Maasvlakte

Begin jaren 1960 bezochten steeds meer schepen de Rotterdamse haven en werd tevens de afmeting van die schepen steeds groter waardoor de vaarwegen in Rotterdam bij verdere groei een te kleine capaciteit zouden hebben. Een oplossing zou zijn de Nieuwe Waterweg te verbreden en te verdiepen. Wanneer de scheepvaart zou toenemen door de aanleg van havens en industriegebieden ten westen van Rotterdam, was het echter mogelijk dat nautische onveiligheid zou optreden. Dit betekende dat schepen de havens niet meer veilig konden bereiken en dat het grote aanbod van schepen op de vaarwegen opstoppingen en dus langere vaartijden met zich mee zouden brengen. Er werd daarom gedacht aan het creëren van een vlakte in de Noordzee: de Maasvlakte. (bron: wikipedia)

De industrie op de Maasvlakte

De Maasvlakte is één van de industriegebieden waar Pro Industry zich op richt. Dit gebied is onderdeel van de Rotterdamse haven en er zitten verschillende bedrijven. Veel bedrijven op de Maasvlakte werken samen met Pro Industry.

De organisaties bevinden zich voornamelijk in de chemische sector en zijn wereldwijd georiënteerd. Er zijn ongeveer 44 chemie bedrijven in het gebied Maasvlakte actief welke een bijdrage leveren van 20 procent van de totale Nederlandse chemische industrie.

Voor het vergroten van de werkgelegenheid is de Tweede Maasvlakte aangelegd. Dit is de uitbreiding van het Rotterdamse havengebied naar zee. De Tweede Maasvlakte stelt het Rotterdamse havengebied in staat om ook in de toekomst concurrerend te blijven in de wereldwijde economie.

Werken in de Maasvlakte?

Wil je onderdeel zijn van een van de grootste industrieën van Nederland? Bekijk al onze vacatures.

Bekijk vacatures