• Blog
  • Opleiden Van Technisch Personeel in Jouw Organisatie

Opleiden van technisch personeel in jouw organisatie

Het is algemeen bekend dat de arbeidsmarkt flink onder druk staat. Automatisering, innovatie en beperkte instroom op technische opleidingen zorgen voor een druk op de toekomst van de procesindustrie. Pro Industry wil de druk op de industrie verlichten met Pro Academy; MBO opleidingstrajecten op locatie bij de klant.

Twee mannen van Mayr Meynhof aan het werk

,,Het beroep van procesoperator verandert razendsnel. Door robotisering en innovatie, maar ook door vergrijzing is het behouden en ontwikkelen van kennis in de industrie van essentieel belang. Opleiden is een van dé manieren om mensen aan je te binden en op te leiden voor de toekomst.”, zegt Safiya Slimani, opleidingscoördinator van Pro Academy.

Het zelf opleiden van personeel biedt verschillende voordelen. Safiya vertelt ons welke voordelen dit zijn en ontkracht tegelijkertijd een aantal vooroordelen die ze vaak hoort:

Long term commitment

,,Door een traineeship te starten bereid je jouw bedrijf voor op de toekomst”, zegt Safiya. ,,Enerzijds verbinden mensen zich voor een langere periode aan het bedrijf, ze leren precies wat er daar nodig is en kunnen het geleerde direct in de praktijk brengen. Anderzijds kunnen bedrijven op het gebied van werving en selectie mensen zoeken die passen in de organisatie, zonder dat de juiste diploma’s of vaardigheden daar ook nog bij aan moeten sluiten. Dat maakt dat mensen langer bij de werkgever blijven werken, want ze ervaren dat er in ze is geïnvesteerd. Het vergroot de loyaliteit naar de werkgever. Nog een voordeel is dat er minder mensen uitstromen omdat ze door kunnen groeien.’’

Toename kwaliteit werknemers

“Een van de grootste oorzaken van druk op de werkvloer is het ontbreken van technisch inzicht. Zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen is key bij goede procesoperators, want dit ontlast de druk bij de shiftleaders. Na het volgen van de opleiding Operator A of B via Pro Academy hebben de deelnemers technisch inzicht om zelfstandig problemen op te lossen én teams aan te sturen.”

Subsidies

Er wordt vaak gedacht dat het veel geld kost om een traject uit te rollen. Met Pro Academy wordt uitgegaan van een gedeelde verantwoordelijkheid, wat inhoudt dat Pro Academy de opleiding van de kandidaten betaald. Opdrachtgevers krijgen een groot deel subsidie van de overheid. ,,Pro Industry heeft de kandidaten, maar geen fabriek voor het praktijkgedeelte van de opleiding. In ruil daarvoor ondersteunen wij HR en de werkvloer zoveel mogelijk. We dragen een groot deel van de kosten en ondersteunen ze in de begeleiding. Een win-win situatie voor alle partijen”, aldus Safiya.

Weinig begeleidingstijd

Een van de vooroordelen die Safiya vaak voorbij hoort komen is dat het opleiden veel extra tijd kost. ,,Om die reden hebben we de opstartfase zo kort mogelijk gehouden. Vanaf de eerste kennismaking kan de eerste lesdag al na 8 weken plaatsvinden. We nemen als Pro Academy een groot deel van de begeleiding op ons. Op de werkplek wordt ook geïnvesteerd in de vorm van een mentor, hij of zij is vaak één à twee uurtjes per week kwijt aan de begeleiding.”,,Natuurlijk is het belangrijk om realistisch te blijven. Een opleidingstraject kost nu eenmaal tijd. Van ons, maar ook van de kandidaat en de klant. Wij zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is van wat er van hen wordt verwacht.”

Tijdsbesparing door les op de werkplek

Het incompany opleiden is een nieuw onderdeel van Pro Academy. Samen met een gerenommeerde opleider en de werkgever wordt er gekeken wat er in het bedrijf nodig is en worden lessen op maat gemaakt. Safiya: ,,De opleider komt naar de fabriek of locatie. Zo kunnen werknemers de opleiding op de werkplek volgen. Ze kunnen het geleerde direct in de praktijk toepassen en er gaat geen reistijd verloren. Een mooie en vaak gewenste constructie is een combinatieklas tussen de kandidaten van Pro Industry en het vaste personeel van de klant. We denken graag op alle vlakken met onze opdrachtgevers mee.”

Opleiden via Pro Academy?

Ook benieuwd naar de mogelijkheden van Pro Academy in jouw organisatie? Neem contact met ons op!

Contact