• Blog
  • Dit Is Wat Jij Als Inlener Moet Weten Over De Nieuwe Cao Voor Uitzendkrachten

Dit is wat jij als inlener moet weten over de nieuwe cao voor uitzendkrachten

In december 2021 hebben alle vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Een cao die zorgt voor meer werkzekerheid en een betere pensioenopbouw voor uitzendkrachten. Als specialist en marktleider in arbeidsbemiddeling voor de procesindustrie informeren wij jou graag over de wijzigingen. Benieuwd wat er voor jou als inlener verandert? Wij hebben de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen hieronder voor jou op een rij gezet.

Drie mannen met koffie in hun hand

Uitbreiding van de inlenersbeloning voor uitzendkrachten ‌‌
De inlenersbeloning ziet er op toe dat uitzendkrachten evenveel verdienen en ontvangen als jouw eigen werknemers die dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden verrichten. Per 3 januari 2022 is de inlenersbeloning uitgebreid en verduidelijkt. Eenmalige uitkeringen, de inschaling van uitzendkrachten, toeslagen voor onregelmatig werk; het zijn paar voorbeelden van onderdelen van de inlenersbeloning die zijn vastgelegd en opgenomen in de nieuwe NBBU-cao.

Uitbreiding pensioenopbouw voor uitzendkrachten‌‌
Per 1 januari 2022 is de pensioenopbouw voor uitzendkrachten uitgebreid. De wachttermijn is gewijzigd van 26 weken naar maximaal acht gewerkte weken. Alle uitzendkrachten die op 1 januari 2022 acht weken of meer werkzaam zijn, starten op die datum met pensioenopbouw. Hierbij tellen ook de weken die zijn gewerkt bij een andere opdrachtgever.

Nieuwe faseregeling voor uitzendkrachten‌‌
De cao voor uitzendkrachten maakt gebruik van de faseregeling. De faseregeling zorgt voor flexibiliteit voor jou als inlener bij het inlenen van uitzendkrachten. In de cao is een nieuwe opzet voor de fasering vastgelegd. De maximale duur van fase 1-2 is per 3 januari 2022 verkort van 78 naar 52 gewerkte weken. De maximale duur van fase 3 is per 3 januari 2022 verkort naar 3 jaar en/of 6 contracten. Houd er rekening mee dat er een overgangsregeling is opgenomen in de cao. De overgangsregeling zorgt ervoor dat in sommige situaties de oude faseregeling van toepassing is.

Gelijke voorwaarden verstrekking hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor uitzendkrachten‌‌
Om veilig en gezond te kunnen werken worden functie-gerelateerde hulpmiddelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) verstrekt aan uitzendkrachten. In de nieuwe cao zijn de voorwaarden vastgelegd voor verstrekking van deze hulpmiddelen. Verstrekking gebeurt door, of namens de inlener altijd onder de voorwaarden die ook gelden voor eigen werknemers. De verantwoordelijkheid van jou als inlener is om duidelijk kenbaar te maken welke functie-gerelateerde hulpmiddelen zoals PBM’s benodigd zijn voor de uitzendkracht.

Regeling doorbetaling uitzendkrachten bij onwerkbaar weer ‌‌
De regeling voor doorbetaling van uitzendkrachten bij onwerkbaar weer is uitgebreid. Als er sprake is van onwerkbaar weer waardoor een uitzendkracht zijn werkzaamheden niet kan verrichten, behoudt de uitzendkracht in geval van een uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting recht op loon.

Hopelijk hebben wij jou een beeld gegeven van de belangrijkste wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten.  Wil je een uitgebreide toelichting op de wijzigingen in de nieuwe cao? Bekijk onze factsheet, of de volledige cao.

Heb je een specifieke vraag over de impact van de nieuwe cao voor jou als inlener? Of heb je gewoon liever direct contact? Jouw vaste contactpersoon staat voor je klaar en helpt jou graag verder!